delete演算子

delete演算子とは、オブジェクトの特定のプロパティ、または、配列の特定の要素を削除する演算子。

削除禁止のプロパティを削除しようとすると、削除に失敗し、「false」を返す。それ以外の場合は、「true」を返す。

構文

オブジェクトのプロパティを削除

ドット表記法

delete オブジェクト名 . プロパティー名;

「オブジェクト名」のオブジェクトの「プロパティー名」のプロパティを削除する。

ブラケット表記法

delete オブジェクト名[プロパティー名];

「オブジェクト名」のオブジェクトの「プロパティー名」のプロパティを削除する。

配列の要素を削除

delete 配列名[インデックス];

サンプル

オブジェクトのプロパティを削除

ドット表記法

<script type="text/javascript">
objectName = new Object();
objectName . propertyName = 'サンプル';
document . write( '<p>' + objectName . propertyName + '</p>' );
document . write( '<p>' + delete objectName . propertyName + '</p>' );
document . write( '<p>' + objectName . propertyName + '</p>' );
</script>

↓↓↓出力結果↓↓↓

ブラケット表記法

<script type="text/javascript">
objectName = new Object();
objectName['propertyName'] = 'サンプル';
document . write( '<p>' + objectName['propertyName'] + '</p>' );
document . write( '<p>' + delete objectName['propertyName'] + '</p>' );
document . write( '<p>' + objectName['propertyName'] + '</p>' );
</script>

↓↓↓出力結果↓↓↓

配列の要素を削除

<script type="text/javascript">
var sampleArray = new Array ( 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' );
delete sampleArray[2];
document . write( sampleArray );
</script>

↓↓↓出力結果↓↓↓

「false」を返す例

削除禁止のプロパティを削除しようとすると、削除に失敗し、「false」を返す。

<script type="text/javascript">
objectName = new Object();
objectName . propertyName = 'サンプル';
Object . freeze( objectName );
document . write( '<p>' + objectName . propertyName + '</p>' );
document . write( '<p>' + delete objectName . propertyName + '</p>' );
document . write( '<p>' + objectName . propertyName + '</p>' );
</script>

↓↓↓出力結果↓↓↓

スポンサード リンク

カテゴリー: JavaScript, リファレンス, 演算子 タグ: パーマリンク